KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu!

Administratorem danych osobowych jest ECOPET SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. F. Nulla 2, NIP: 7010952912, REGON: 384766598, KRS: 0000811508. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@cisowianka.pl Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu w postaci odpowiedzi na przesłaną korespondencję. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenie odpowiedzi na przesłaną korespondencję. Dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa). Podane  dane osobowe mogą być przekazywane innym osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych z Administratorem, jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji oraz podmiotom świadczącym dla Administratora usługi w zakresie serwisu i utrzymania systemów IT i oprogramowania. Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Adres

Biuro główne

ul. F. Nullo 2
00-486 Warszawa

ECOPET sp. z o.o.

ul. F. Nullo 2
00-486 Warszawa
tel. +48 81 740 93 70

sekretariat@ecopet.pl