Kariera

Jak przebiega rekrutacja?

ETAP 1 APLIKOWANIE
Jeśli jesteś zainteresowany pracą u nas, prześlij nam swoje CV.

ETAP 2 SELEKCJA DOKUMENTÓW
CV są oceniane pod względem wymagań danego stanowiska.
Jeśli Twoje kwalifikacje są adekwatne do naszych potrzeb i prowadzonych aktualnie rekrutacji, zaprosimy Cię na spotkanie do Firmy.

ETAP 3 SPOTKANIA REKRUTACYJNE
Rozmowa rekrutacyjna odbywa się z udziałem przedstawiciela Działu HR oraz Managera Działu, do którego prowadzona jest rekrutacja. Na tym spotkaniu chcemy lepiej poznać Ciebie, Twoje cele oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe, jak również oczekiwania wobec przyszłego pracodawcy.

ETAP 4 TESTY KOMPETENCYJNE
Niektóre stanowiska mogą być  objęte rozbudowanym procesem rekrutacji. Jeśli zostaniesz zaproszony na ten etap, będziesz poproszony o rozwiązanie odpowiednio dobranych do danego stanowiska testów i zadań.

ETAP 5 INFORMACJA ZWROTNA
Dbamy o to, aby każdy kandydat, z którym mieliśmy przyjemność spotkać się i porozmawiać, otrzymał od nas informację zwrotną o wyniku rekrutacji.

ETAP 6 WITAMY NA POKŁADZIE
Jeśli zostałeś wybrany i zaakceptowałeś przedstawioną ofertę, witamy w ECOPET Sp. z o.o.!

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli (poniżej)

Klauzula informacyjna dla kandydatów o pracę

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ecopet Sp. z o.o., ul. Francesca Nulla 2, 00-486 Warszawa („Administrator”).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@cisowianka.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko. Podstawią przetwarzania są przepisy art. 22.1  Kodeksu pracy, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych
(np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie, a także danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO – dane wrażliwe) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z procesem rekrutacji. Osobna zgoda będzie podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych z Administratorem, jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji oraz podmiotom świadczącym dla Administratora usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, serwisu i utrzymania systemów IT i oprogramowania.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres określony w wyrażonej zgodzie.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody spowoduje brak możliwości dalszego przetwarzania podanych danych i w związku z tym braniu udziału w przyszłych rekrutacjach.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym art. 22.1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w przesłanych przeze mnie dokumentach dla  potrzeb realizacji procesu rekrutacji ( TAK / NIE )*.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w formularzu aplikacyjnym i przesłanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb realizacji procesu przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku (TAK/ NIE)*.

 

„Naszą siłą jest nasz zespół”

Ecopet to firma nowoczesna i dynamiczna, której misją jest dostarczanie produktów najwyższej jakości przy pomocy świetnych fachowców. Działamy nieszablonowo, innowacyjnie i bezpiecznie z dbałością o Klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

Nasi Pracownicy to osoby samodzielne, zaangażowane, dla których ważna jest możliwość samorealizacji i swoboda działania. Stawiamy na równowagę pomiędzy pracą zawodową, a życiem prywatnym. Stanowimy niewielki, ale wyjątkowy i zgrany zespół. Dzięki temu każdy ma realny wpływ na prowadzone działania i satysfakcję z wykonywanej pracy.

Szukamy osób otwartych, komunikatywnych, zaangażowanych, czerpiących zadowolenie z interdyscyplinarnych zadań.  Jeśli uważasz, że Twoje cechy osobowościowe spełniają te założenia, dołącz do naszego zespołu.

Aktualne oferty pracy

Obecnie nie prowadzimy rekrutacji

ECOPET sp. z o.o.

ul. F. Nullo 2
00-486 Warszawa
tel. +48 81 740 93 70

sekretariat@ecopet.pl