Ecopet Sp. z o.o. został członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (KGOiR) stanowią firmy z kapitałem polskim, które są zaangażowane w wykorzystanie produktów z recyklingu oraz recykling i transport każdego typu odpadów.

Klaster jest wyjątkową platformą do wspierania podmiotów w ramach klastrowych łańcuchów wartości w zakresie wzrostu ich konkurencyjności, wdrażania innowacji produktowych, rozwoju zrównoważonych technologii oraz wzmacniania kapitału ludzkiego. Poprzez animację działań Klaster tworzy środowisko współpracy i finansowania innowacyjności z korzyścią zarówno dla swoich członków, jak i całej gospodarki cyrkularnej. Podmioty wchodzące w skład Klastra tworzą zaplecze surowcowe dla przemysłu, integrują branżę i wzmacniają konkurencyjność firm członkowskich zgodnie z modelem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Działania te wspierane są przez instytucje naukowe, nowoczesne centra badawczo-rozwojowe oraz firmy i instytucje, które zajmują się wsparciem biznesu.

Obszary polityk, na których rzecz działa Klaster:

  • Gospodarka o obiegu zamkniętym
  • Zielona transformacja
  • Transformacja cyfrowa
  • Rozwój kompetencji

Strona: www.klasterodpadowy.com

ECOPET sp. z o.o.

ul. F. Nullo 2
00-486 Warszawa
tel. +48 81 740 93 70

sekretariat@ecopet.pl